Stadshub

Den Haag

De Haagse Logistieke Hub is een voorziening voor efficiënt en schoon bevoorraden van departementen van het rijk, gebouwen van de gemeente en ander vastgoed in de binnenstad van Den Haag.

Jaap Kooistra

Door goederenstromen samen te voegen en te optimaliseren ontstaat een duurzaam proces met alleen maar voordelen.

Producten en processen worden gekoppeld en er wordt gecombineerd geleverd. Hierdoor worden procesvoordelen optimaal benut. Projecten worden goedkoper, efficiënter en maatschappelijk verantwoord uitgevoerd!

Business Partner
Jaap Kooistra
jkooistra@stadslogistiek.nl
06 – 129 566 79

De initiatiefnemers

De Haagse Hub is op 1 januari van start gegaan op initiatief van Het Rijk en een coalitie van een aantal grote partijen in de binnenstad.

Heb je vragen over Stadshub Den Haag of onze intitiatiefnemers?